LicencjaciProponowana tematyka prac licencjackich

na rok akademicki 2016/17


1. Zastosowanie badań opartych na interferencji RNA w entomologii;

2. Możliwości wykorzystania muzealnych materiałów entomologicznych w analizach DNA mitochondrialnego i jądrowego (istnieje możliwość kontynuowania tematu w ramach pracy magisterskiej);

3. Ekstremozymy – budowa, działanie i zastosowanie;

4. Zastosowanie analiz sekwencji DNA w badaniach nad behawiorem u owadów (istnieje możliwość kontynuowania tematu w ramach pracy magisterskiej);

5. Metody przewidywania struktur drugorzędowych sekwencji DNA różnego typu (istnieje możliwość kontynuowania tematu w ramach pracy magisterskiej);

6. Biomechaniczne właściwości odnóży u owadów (istnieje możliwość kontynuowania tematu w ramach pracy magisterskiej);

7. Owady w badaniach nad sztuczną inteligencją;

8. Różnice morfologiczne i behawioralne między formami kontynentalnymi a wyspowymi u pluskwiaków (Hemiptera);

9. Owady zasiedlające oceany – przystosowania morfologiczne i behawioralne oraz przegląd systematyczny;

10. Pluskwiaki (Hemiptera) środowisk antropogenicznych Polski (istnieje możliwość kontynuowania tematu w ramach pracy magisterskiej);

11. Pluskwiaki (Hemiptera) żyjące pod korą drzew – przystosowania morfologiczne i behawioralne oraz przegląd systematyczny (istnieje możliwość kontynuowania tematu w ramach pracy magisterskiej);

12. Jądrowe mtDNA (NUMTs) w genomach eukariotycznych;

13. Substancje chemiczne produkowane przez pluskwiaki (Hemiptera) – budowa chemiczna, znaczenie i możliwości wykorzystania w taksonomii;

14. Możliwości wykorzystania owadów jako pokarmu dla człowieka;

15. Wykorzystanie plazmidów w badaniach nad owadami (istnieje możliwość kontynuowania tematu w ramach pracy magisterskiej)';

16. Owady modyfikowane genetycznie - metody tworzenia, możliwości zastosowania, regulacje prawne oraz przegląd gatunków.


 Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol