Publikacje studentówNajnowsze publikacje, których podstawą były badania prowadzone w ramach prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich pod promotorstwem prof. dr hab. Jerzego Lisa

(nazwiska studentów zostały podane wytłuszczoną czcionką)


2015

Anna Zielińska, Jerzy A. Lis. 2015. Evaluation of the usefulness of the mitochondrial DNA control region for resolving phylogenetic relationships at different taxonomic levels in Hemiptera. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 17-40.


2014

Paulina Gradowska, Jerzy A. Lis. Evaluation of three open-source software for analysis of DNA polymorphism patterns: a case study on nucleotide diversity in the mitochondrial 16S rDNA and cytochrome oxidase 1 genes in the suborder Heteroptera (Insecta: Hemiptera). Nature Journal (Opole Scientific Society) 47: 68-81.


2013

Hanna Skora, Jerzy A. Lis, Andrzej Wolski. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) drzew i krzewów miasta Opola. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 6: 9–20.

Jerzy A. Lis, Aleksandra Rakowiecka. First records for two species of the genus Macroscytus (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) from New South Wales (Australia). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 6: 1–2.


2012

Jerzy A. Lis, Magdalena Bulińska-Balas. Wykorzystanie sekwencji genu kodującego cytochrom b w badaniach nad taksonomią i filogenezą pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). I Ogólnopolska Konferencja młodych naukowców, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 25-27 maja 2012, Streszczenie posteru 47, 2012.

Jerzy A. Lis, Joanna Olchowik, Magdalena Bulińska-Balas. Preliminary studies on the usefulness of DNA mini-barcodes for determining phylogenetic relationships within shieldbugs (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 4: 13-25, 2012.

Jerzy A. Lis, Aleksandra Rakowiecka. New data on Australian species of the genus Macroscytus (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 5: 1-8, 2012.

Małgorzata Kędzior, Jerzy A. Lis, Andrzej Wolski. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Czantorii Wielkiej (Beskid Śląski). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 5: 17-24, 2012.

Jerzy A. Lis, Magdalena Bulińska-Balas, Paweł Lis, Dariusz J. Ziaja, Anna Kocorek. Systematic position of Dinidoridae and Tessaratomidae within the superfamily Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera) based on the analysis of the mitochondrial cytochrome oxidase II sequences. Nature Journal (Opole Scientific Society) 45: 43-54, 2012.

Aleksandra Rakowiecka, Jerzy A. Lis. Detection and identification of alien DNA in museum specimens of Heteroptera using molecular techniques – a possibility for applying in forensic entomology. Nature Journal (Opole Scientific Society) 45: 55-64, 2012.
Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol