Doktoranciobraz - Ania Kocorek.jpgdr Anna Kocorek – 1999 r.

“Analiza morfologiczna i filogenetyczna taksonów podrodziny Megymeninae (Heteroptera: Dinidoridae)"

 


obraz - Hebda.jpgdr Grzegorz Hebda – 2003 r.

„Znaczenie muraw kseroternicznych Śląska Opolskiego dla rozprzestrzeniania się Heteroptera na terenie Polski”

 


obraz - Joasia Czaja.jpgdr Joanna Czaja – 2008 r.

„Rewizja afrotropikalnych rodzajów żółwinkowatych (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae)”

 DOKTORANCI NA STUDIACH DOKTORANCKICH

mgr Paweł Domagała - IV rok

Tematyka badawcza: Badania nad podgatunkami pazia królowej Papilio machaon (Insecta: Lepidoptera) z wykorzystaniem markerów molekularnych (podjednostek mitochondrialnego i jądrowego DNA)

mgr Joanna Kocot-Zalewska - III rok

Tematyka badawcza: Badania nad fauną owadów w zespołach jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "efektu wejścia jaskini"

mgr Paulina Gradowska - III rok

Tematyka badawcza: Wykorzystanie drugorzędowej struktury rybosomalnego DNA do badań nad pokrewieństwem u pluskwiaków różnoskrzydłych z nadrodziny Pentatomoidea

mgr Ledwoń Agnieszka - I rok (urlop dziekański)

Tematyka badawcza: Analiza występowania bakteryjnych symbiontów z rodzaju Wolbachia u środkowoeuropejskich gatunków owadów z podrzędu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera): korelacje biologiczne, ekologiczne oraz filogenetyczne

mgr Barbara Raczak - I rok (urlop dziekański)

Tematyka badawcza: Analiza kompletnych genomów mitochondrialnych u owadów z podrzędu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera): architektura genomów, struktura drugorzędowa genów oraz implikacje filogenetyczne


Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol