Dyżury i konsultacjeDyżury w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy):

wtorek: 13.00-13.45
czwartek: 13.45-14.30
pokój 102 BM (dzwonić 1 raz)

Możliwe są również konsultacje poza terminami dyżurów po wcześniejszym e-mailowym ustaleniu terminu.


e-maile kontaktowe:
cydnus@uni.opole.pl
Jerzy.Lis@uni.opole.pl
cydnuscydnus@gmail.com


Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol