HETEROPTERA POLONIAEData dodania: 2012-06-06
 
 
Ukazał się drugi tom monografii HETEROPTERA POLONIAE obejmujący pierwszą część nadrodziny Pentatomoidea (Acanthosomatidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae) [pdf]
 
Osoby zainteresowane publikacją w formie książkowej proszone są o kontakt z prof. Jerzym Lisem (cydnus@uni.opole.pl)
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Data dodania: 2010-01-05
 
Ze względu na fakt, iż w 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało finansowania dla Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (a w tym i projektu „Heteroptera Poloniae”), druk drugiego tomu monografii HETEROPTERA POLONIAE obejmującego nadrodzinę Pentatomoidea (Acanthosomatidae, Cydnidae, Pentatomidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae) został odłożony do momentu uzyskania dofinansowania.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
Projekt „HETEROPTERA POLONIAE” jest wieloletnim przedsięwzięciem naukowym, którego pomysłodawcami są pracownicy Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego – prof. dr hab. Jerzy Lis i prof. dr hab. Barbara Lis, zajmujący się od ponad dwudziestu lat badaniami nad fauną Heteroptera Polski.
 
Celem projektu jest opracowanie monografii krajowych grup pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera), zawierających klucze do oznaczania wszystkich gatunków występujących w Polsce (oraz tych których występowanie w naszym kraju jest prawdopodobne), ich opisy morfologiczne wraz z ilustracjami i zdjęciami, oraz dokładne dane dotyczące biologii i rozmieszczenia na terenie naszego kraju. Projekt jest finansowany przez Krajową Sieć Informacji o Bioróżnorodności.
 
Koordynatorem całości projektu jest prof. dr hab. Jerzy Lis, kierownik Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością w Katedrze Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego.
 
W grudniu 2008 roku ukazała się pierwsza monografia tej serii poświęcona nadrodzinie Coreoidea (rodziny: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae); w roku 2009 ukaże się druga dotycząca nadrodziny Pentatomoidea (rodziny: Acanthosomatidae, Cydnidae, Pentatomidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae). Kolejne tomy będą ukazywać się w następnych latach.
 
Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza monografii proszone są o kontakt z kierownikiem projektu: cydnus@uni.opole.pl
 
 


Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol