Klucze do oznaczania Heteroptera Polskiobraz - Klucz Cydnidae.jpg
 
1997
Jerzy A. Lis. Plataspidae, Thyreocoridae i Cydnidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 12: 28ss., 1997.
 
 
 
 
 
obraz - Klucz Acanthosomatidae.jpg
 
1998
Jerzy A. Lis, Barbara Lis. Puklicowate – Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 13: 32ss, 1998.
 
 
 
 
 
obraz - Klucz Tingidae.jpg
 
1999
Barbara Lis. Prześwietlikowate – Tingidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 8: 64ss., 1999.
 
 
 
 
 
obraz - Klucz Pentatomidae.jpg
 
2000
Jerzy A. Lis. Tarczówkowate – Pentatomidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 14: 76 ss., 2000.
 
 
 
 
 
 
obraz - Klucz Aradidae.jpg
 
2001
Jerzy A. Lis. Korowcowate (Rozwałkowate) – Aradidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 11: 33ss., 2001.
 
 
 
 
 
 
obraz - piesmatidae.jpg
 
2007
Barbara Lis. Płaszczyńcowate – Piesmatidae, smukleńcowate Berytidae, kowalowate Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 9: 33ss., 2007.
 
 
 
 
 
 
 
 


Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol