Publikacje faunistyczne1985
Jerzy A. Lis. Chlamydatus (Attus) longirostris Reut. (Heteroptera, Miridae) - nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka. Polskie Pismo Entomologiczne, 55: 605-608, 1985.
 
1986
Jerzy A. Lis. Carpocoris melanocerus (Mulsant et Rey, 1852) (Heteroptera, Pentatomidae) - nowy dla Polski gatunek tarczówkowatych. Polskie Pismo Entomologiczne, 56: 221-222, 1986.
Jerzy A. Lis. Anomalies of the colouration and sculpture of the body of Dolycoris baccarum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 56: 917-918, 1987 [1986].
 
1987
Jerzy A. Lis. Pluskwiaki z nadrodziny Pentatomoidea Reut. (Hemiptera: Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. Fragmenta faunistica, 30: 359-372, 1987.
Jerzy A. Lis. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) niektórych introdukowanych gatunków drzew w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Przegląd Zoologiczny, 31(1): 53-57, 1987.
Jerzy A. Lis. Phytocoris (Ktenocoris) jordani E. Wagner, 1954 - nowy dla fauny Europy Środkowej gatunek pluskwiaka (Heteroptera, Miridae). Przegląd Zoologiczny, 31(2): 165-166, 1987.
Jerzy A. Lis. Nowe i rzadkie w faunie Polski pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera, Pentatomomorpha). Przegląd Zoologiczny, 31(3): 71-74, 1987.
 
1988
Jerzy A. Lis. Nowe stanowiska Lygaeus simulans Deckert, 1985 (Heteroptera, Lygaeidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny, 32(2): 207-209, 1988.
 
1989
Jerzy A. Lis. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta, Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Natural History, 12: 5-60, 1989.
Jerzy A. Lis. A review of the Polish Dipsocoromorpha (Heteroptera, Euheteroptera). Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Natural History, 12: 61-66, 1989.
Jerzy A. Lis. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) - a faunistic review. I. Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Scutelleridae and Acanthosomidae. Polskie Pismo Entomologiczne, 59: 27-83, 1989.
 
1990
Jerzy A. Lis. Flat-bugs (Heteroptera, Aradidae) of Poland - a faunistic review. Polskie Pismo Entomologiczne, 59: 511-525, [1989] 1990.
Jerzy A. Lis. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) - a faunistic review. Pentatomidae. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 1: 5-102, 1990.
Jerzy A. Lis. Temnostethus (Montandoniella) dacicus (Puton, 1888) (Heteroptera, Anthocoridae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny, 34 (1): 119-120, 1990.
Jerzy A. Lis. Aradus aterrimus Fieber, 1864 - nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz trzecie stanowisko dla A. truncatus Fieber, 1861 (Heteroptera, Aradidae). Przegląd Zoologiczny, 34 (2-3): 279-280, 1990.
 
1991
Jerzy A. Lis, Jacek Gorczyca.Terrestrial bugs (Insecta: Heteroptera) new to the Wolin Island. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 2: 93-102, 1991.
Jerzy A. Lis. New data on the Polish flat bugs (Heteroptera, Aradidae). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 2: 161-164, 1991.
 
1992
Jerzy A. Lis. New records of terrestrial bugs (Heteroptera) from the Wolin Island (NW Poland). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 3: 67-70, 1992.
Jerzy A. Lis. An influence of industrial pollutions on communities of Heteroptera in seclected plant associations in the zincwork "Miasteczko Śląskie" Region (Upper Silesia, Poland). Proc. 4th ECE/XII SIEEC, Gödöllö 1991, 2: 645-647, 1992.
 
1993
Barbara Lis. Wodne pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, z wykazem gatunków stwierdzonych do tej pory na Górnym Śląsku. Acta Entomologica Silesiana, 1 (1): 8-11, 1993.
Barbara Lis. Pierwsze na Dolnym Śląsku stanowisko Aphelocheirus aestivalis (F.) (Heteroptera: Aphelocheiridae). Acta Entomologica Silesiana, 1 (1): 15, 1993.
Jerzy A. Lis. Nowe stanowiska kilku rzadkich w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Acta Entomologica Silesiana, 1 (1): 12-13, 1993.
Jerzy A. Lis. Kilka ciekawszych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z terenów projektowanego rezerwatu "Żabie Doły" koło Bytomia. Acta Entomologica Silesiana, 1 (1): 16, 1993.
Jerzy A. Lis, Waldemar Żyła. Nowe stanowisko Graphosoma lineatum (Linnaeus) (Heteroptera: Pentatomidae) na Górnym Śląsku. Acta Entomologica Silesiana, 1 (1): 17, 1993.
 
1994
Barbara Lis. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Kamiennej Góry w Ligocie Dolnej (Górny Śląsk). Acta Entomologica Silesiana, 2 (2): 25-30, 1994.
Jerzy A. Lis, Barbara Lis. Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Heteroptera) z Pobrzeża Bałtyku. Acta Entomologica Silesiana, 2 (1): 4-6, 1994.
Jerzy A. Lis, Barbara Lis. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Chrząszczewskiej Wyspy (Pobrzeże Bałtyku). Acta Entomologica Silesiana, 2 (1): 22, 1994.
Jerzy A. Lis, Barbara Lis. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z Bieszczadów. Acta Entomologica Silesiana, 2 (1): 23, 1994.
Jerzy A. Lis. Bibliografia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych Polski (1604-1992) (Insecta: Heteroptera). Acta Entomologica Silesiana, Supplementum, 1: 1-30, 1994.
Barbara Lis, Jerzy A. Lis. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z południowych regionów Polski. Acta Entomologica Silesiana, 2 (2): 47-48, 1994.
 
1995
Barbara Lis. Rodzaj Carpocoris Kolenati, 1846 (Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana, 3 (1-2): 1-4, 1995.
Jerzy A. Lis. Fauna korowcowatych (Heteroptera: Aradidae) Polski - obecny stan poznania i perspektywy dalszych badań. Materiały zjazdowe, 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań 8-10.IX.1995, 27-28, 1995.
Jerzy A. Lis, Barbara Lis, Jacek Gorczyca. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) środkowego basenu Doliny Biebrzy. Wiadomości Entomologiczne, 14 (2): 85-93, 1995. [pdf]
 
1996
Barbara Lis. 1996. Tingidae of Poland - a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 6-7: 253-298.
Jacek Gorczyca, Jerzy A. Lis. "Korcz A. 1994: Szkodliwe pluskwiaki z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera), ss. 233-293. [w:] Diagnostyka roślin i ich wrogów naturalnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 328ss." Wiadomości Entomologiczne, 14 (3): 145-146, 1996 [1995].
 
1997
Anna Kocorek. Nowe stanowiska rzadkich ziemikowatych (Heteroptera: Cydnidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana, 4(1-2): 26-27, 1997.
Jerzy A. Lis, Barbara Lis. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) ze Wzgórz Trzebnickich. Wiadomości Entomologiczne, 16 (1): 51-52, 1997. [pdf]
 
1998
Grzegorz Hebda. Pierwsze stanowisko Metatropis rufescens (Herrich-Schaffer, 1835)(Insecta: Heteroptera) na Górnym Śląsku. Natura Silesiae Superioris, 2: 81-84, 1998.
Jerzy A. Lis, Barbara Lis. True-bugs of Upper Silesia – an annotated checklist (Hemiptera: Heteroptera). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 8/9: 107-146, 1998.
 
1999
Tomasz Blaik, Grzegorz Hebda. Wpływ ścisłej ochrony muraw kserotermicznych na ich entomofaunę na przykładzie rezerwatu „Ligota Dolna” na Opolszczyźnie. Przegląd Przyrodniczy, 10: 183-188, 1999.
Grzegorz Hebda. Nowe stanowiska rzadkich na terenie Polski pluskwiaków różnoskrzydłych(Insecta: Heteroptera). Acta entomologica silesiana, 5-6: 11-13, 1999.
 
2000
Barbara Lis. Dicyphus annulatus (Wolff) – gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) nowy dla fauny Polski. Przegląd Zoologiczny (Wrocław), 44 (1-2): 83-84, 2000.
 
2001
Grzegorz Hebda. Heteroptera rezerwatu „Gipsowa Góra” u wylotu Bramy Morawskiej na Opolszczyźnie. Materiały Zjazdowe 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Spała 14-16 września: 34, 2001.
Barbara Lis. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). Przegląd Zoologiczny, 45 (1-2): 89-93, 2001.
Barbara Lis, Teresa Danielczok-Demska. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". Natura Silesiae Superioris, 5 (2001): 53-59, 2001.
Jerzy A. Lis. Heteroptera – general comments, 104-105 [in:]. Gutowski J., Jaroszewicz B. (eds.) Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 403 pp., 2001.
Jacek Gorczyca, Jerzy A. Lis. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Bieszczadów. Monografie bieszczadzkie, 7 [2000]: 191-204, 2001. [pdf]
Jerzy A. Lis. Ziemikowate (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) – morfologia, taksonomia i klasyfikacja. Materiały Zjazdowe – streszczenia posterów: 45. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Spała, 14-16 IX 2001.
 
2002
Grzegorz Hebda. Nowe i rzadkie dla Górnego Śląska gatunki Heteroptera (Insecta: Hemiptera). Natura Silesiae Superioris, 6: 125-127, 2002.
Grzegorz Hebda. Uzupełnienie do wykazu Heteroptera (Insecta: Hemiptera) Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Górny Śląsk). Acta entomologica silesiana, 9-10 [2001-2002]: 53-55, 2002.
Grzegorz Hebda. Terrestrial bugs Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of the „Gipsowa Góra” Nature Reserve in Poland. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 91-95, 2002.
Barbara Lis, Joanna Mąsior, Jerzy A. Lis. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Babiej Góry (Beskid Zachodni). Wiadomości Entomologiczne, 20 (3-4) [2001]: 103-111, 2002.
Barbara Lis, Jerzy A. Lis. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gór Opawskich (Sudety Wschodnie). Wiadomości Entomologiczne, 21 (2): 87-95, 2002. [pdf]
Barbara Lis, Jerzy A. Lis. Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963 (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) – a ponto-mediterranean species new for the Polish fauna. Polskie Pismo Entomologiczne, 71 (4): 317-321, 2002. [pdf]
 
2004
Banaszak J., Buszko J., Czachorowski J., Czechowska W., Hebda G., Liana A., Pawłowski J., Szeptycki A., Trojan P., Węgierek P. 2004. Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach narodowych Polski. Wiadomości entomologiczne, 23, supl. 2: 144-145, 2004.
Grzegorz Hebda. Rezerwat “Ligota Dolna” i “Gipsowa Góra” na Opolszczyźnie jako ostoje ciepłolubnej fauny Heteroptera. Wiadomości entomologiczne, 23, supl. 2: 55-56.
Anna Kocorek, Joanna Czaja.. Badania zmienności entomofauny rezerwatów przyrody Śląska Opolskiego. Wiadomości Entomologiczne, XXIII, Suplement 2, Ochrona Owadów, Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Białowieża: 150, 2004.
Barbara Lis, Andrzej Wolski, Jerzy A. Lis. Charagochilus weberi Wagner, 1953 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) - a species new to the Polish fauna, and a list of species collected in the Polish Tatras. Polskie Pismo Entomologiczne, 73 (4): 317-322, 2004. [pdf]
Jerzy A. Lis, Barbara Lis. Coranus woodroffei P.V. Putshkov, 1982 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) – new to the Polish fauna. Polskie Pismo Entomologiczne, 73 (4): 339-341, 2004. [pdf]
 
2006
Grzegorz Hebda. Heteropterans (Insecta: Heteroptera) on limestone quarries in the Chełm area (Opole Silesia). [in:] Nowak A., Hebda G. (eds.). Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, Opole - Górażdże: 83-94, 2006.
Hohol-Kilinkiewicz A., Czaja J. Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of Górażdże quarry (Lower Silesia) - preliminary study. [in:] Nowak A. & Hebda G. (eds.) Biodiversity of quarries and pits: 137-144, Opole Scientific Society, 2006.
Barbara Lis, Jerzy A. Lis. Emblethis denticollis and Heterogaster cathariae (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland. Nature Journal (Opole Scientific Society), 39: 51-56, 2006.
 
2007
Grzegorz Hebda, Barbara Lis. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Górach Opawskich (Sudety Wschodnie). [w:] J.A. Lis, M.A. Mazur. Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski: 189-206, 2007. [pdf]
 
2008
Jerzy A. Lis, Barbara Lis, Jerzy Gubernator. Will the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) seize all of Europe? Zootaxa, 1740: 66-68, 2008.
Dominik Łęgowski, Barbara Lis. Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Półwyspu Helskiego (Pobrzeże Bałtyku). Nature Journal (Opole Scientific Society), 41: 117-131, 2008. [pdf]
Jerzy A. Lis, Dariusz J. Ziaja. Nowe dane o występowaniu i biologii Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce. Nature Journal (Opole Scientific Society), 41: 111-116, 2008. [pdf]
 
2009
Barbara Lis, Jerzy A. Lis. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 1, 49ss., 2009.[pdf]
Grzegorz Hebda, Marek Przewoźny. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). Nature Journal (Opole Scientific Society), 42: 63-66, 2009. [link]
Dominik Łęgowski. New data on terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Stobrawa Landscape Park (Lower Silesia). Nature Journal (Opole Scientific Society), 42: 103-107, 2009. [link]
Barbara Lis. Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla fauny Polski. Nature Journal (Opole Scientific Society), 42: 119-122, 2009. [link]
Jerzy A. Lis, Dariusz J. Ziaja. Zmiany zasięgu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce efektem zmian klimatycznych? Nature Journal (Opole Scientific Society), 42: 123-128, 2009. [link]

2010

Barbara Lis. Uwagi o materiale typowym Emblethis verbasci f. hedickei Michalk, 1938 (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 2: 11-14, 2010. [pdf]

Barbara Lis. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) rezerwatu leśno-stepowego Bielinek nad Odrą i jego okolic (Pojezierze Pomorskie). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 2: 11-14, 2010. [pdf]


2011

Barbara Lis. Description of the unknown fifth instar of Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963 (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae), with a key to 5th instar nymphs of Emblethis Fieber, 1860. Zootaxa, 2771: 62–64, 2011. [pdf]

Agnieszka Gloc, Barbara Lis. Analiza potencjału migracyjnego gatunków prześwietlikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) występujących w Polsce. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 3: 37-53, 2011. [pdf]

Radosław Gil, Barbara Lis, Marcin Kadej. Arocatus longiceps Stal (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe zimujące pod korą platanów we Wrocławiu (Dolny Śląsk). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 3: 25-35, 2011. [pdf]

2012

Małgorzata Kędzior, Jerzy A. Lis, Andrzej Wolski. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Czantorii Wielkiej (Beskid Śląski). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 5: 17-24, 2012. [pdf]
Barbara Lis, Małgorzata Konciała. 2012. Scolopostethus grandis Horváth (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 5: 25-28, 2012. [pdf]
Barbara Lis. Nowe dane na temat pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) występujących na terenie rezerwatu „Góry Pieprzowe” pod Sandomierzem. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 5: 29-36, 2012.
[pdf]

 
Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol