AktualnościData dodania: 2016-02-03
obraz - new.gif

Wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis) dotarł do wybrzeża Bałtyku!

Zobacz nową pracę w 10 tomie HETEROPTERA POLONIAE - ACTA FAUNISTICA (2016) [pdf]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejne publikacje w dziewiątym tomie (za 2015 rok) Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica zostały zamieszczone na stronie czasopisma.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne cztery publikacje w dziewiątym tomie (za 2015 rok) Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica zostały zamieszczone na stronie czasopisma. Prace zawierają dane odnośnie nowych stanowisk dwóch rzadkich gatunków Heteroptera (Oxycarenus pallens [Oxycarenidae] i Liorhyssus hyalinus [Rhopalidae]), wyniki badań nad heteropterofauną zbiorowisk łąkowych miejscowości Jełowa (woj. opolskie), oraz analizę przydatności tzw. regionu kontrolnego (w mitochondrialnym DNA) do badań filogenomicznych u Hemiptera.


--------------------------------------------------------------------------------

Opublikowane zostały kolejne prace w ósmym tomie (za 2014 rok) Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, między innymi aktualny wykaz krajowych gatunków tarczówek (Pentatomoidea), nowe dane o strojnicy Graphosoma lineatum i wtyku amerykańskim Leptoglossus occidentalis, oraz najnowsze dane o jednym z najrzadszych gatunków tasznikowatych w Polsce, Actinonotus pulcher.


---------------------------------------------------------------------------------------------------Ukazały się pierwsze artykuły w kolejnym (ósmym) tomie Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica.

------------------------------------------------------------------------------

Ukazał się siódmy numer czasopisma
Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica,
zawierający, między innymi, dane odnośnie dwóch gatunków Heteroptera nowych dla fauny Polski (Acetropis longirostris i Oxycarenus pallens).


--------------------------------------------------------------------------------
Data dodania: 2013-10-05

Scolopostethus grandis Horváth (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae)
– nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka
[dane na temat tego gatunku można znaleźć tutaj pdf1 pdf2

---------------------------------------------------------------------------------

Data dodania: 2013-10-05


Ukazał się szósty numer czasopisma Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica.

Wszystkie artykuły można ściągnąć ze strony domowej

Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica

Data dodania: 2013-01-11Ukazał się piąty numer czasopisma Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica.Wszystkie artykuły można ściągnąć ze strony domowej Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica

-----------------------------------------------------------------------

Data dodania: 2013-01-11


Ukazał się piąty numer czasopisma Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica.

Wszystkie artykuły można ściągnąć ze strony domowej

Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica

------------------------------------------------------------------------

Data dodania: 2012-10-03
 
obraz - Agnocoris.JPG

 

Ukazał się czwarty numer czasopisma Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica.

 

Wszystkie artykuły do ściągnięcia ze strony domowej

Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica

 
------------------------------------------------------------
 
Data dodania: 2012-06-06
 
 
obraz - HP2okładka przód.JPG
Ukazał się drugi tom monografii HETEROPTERA POLONIAE obejmujący pierwszą część nadrodziny Pentatomoidea (Acanthosomatidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae) [pdf]
 
Osoby zainteresowane publikacją w formie książkowej proszone są o kontakt z prof. Jerzym Lisem (cydnus@uni.opole.pl)
 
------------------------------------------------------------
 
 
Data dodania: 2011-12-30
obraz - Spilostethus_saxatilis_212 06 2010.jpg

 

Ukazał się trzeci tom czasopisma Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica.

 

Wszystkie artykuły do ściągnięcia ze strony domowej

Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica

 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Data dodania: 2011-01-04
 
obraz - projekt okładki 1 strona.JPG

 

Ukazał się drugi tom czasopisma Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica

 [spis treści - pdf]

 

Wszystkie artykuły do ściągnięcia ze strony domowej

Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica

----------------------------------------------------------------------------

Data dodania: 2010-01-20
 
Ukazało się kilka nowych prac dotyczących Heteroptera, a opublikowanych w czasopiśmie „Nature Journal (Opole Scientific Society)”:
 
1. G. Hebda, Przewoźny M.: Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera).
2. D. Łęgowski: New data on terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Stobrawa Landscape Park (Lower Silesia): 103-107.
3. B. Lis: Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla fauny Polski
4. J.A. Lis, Ziaja D.: Zmiany zasięgu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce efektem zmian klimatycznych?
 
Wszystkie publikacje można ściągnąć ze strony "Nature Journal" [tutaj]
 
 
---------------------------------------------------------------------------
Data dodania: 2010-01-19
 
W ramach projektu „HETEROPTERA POLONIAE” rozpoczęto w 2009 roku wydawanie nowego czasopisma faunistycznego o nazwie „Heteroptera Poloniae – Acta faunistica”. Jego głównym celem jest publikowanie (odpowiednio zweryfikowanych) danych o rozmieszczeniu oraz biologii gatunków Heteroptera na terenie Polski.
 
Czasopismo to przeznaczone jest dla wszystkich entomologów interesujących się krajowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi, zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko.
 
Od roku 2010 czasopismo będzie ukazywało się jako czasopismo internetowe (w wersji elektronicznej), co umożliwi nie tylko dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców, ale również bardzo szybkie publikowanie nowych danych faunistycznych (oraz innych) dotyczących gatunków Heteroptera występujących na terenie naszego kraju (więcej informacji)
 
---------------------------------------------------------------------------
Data dodania: 2010-01-05
 
 
Ze względu na fakt, iż w 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało finansowania dla Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (a w tym i projektu „Heteroptera Poloniae”), druk drugiego tomu monografii HETEROPTERA POLONIAE obejmującego nadrodzinę Pentatomoidea (Acanthosomatidae, Cydnidae, Pentatomidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae) został odłożony do momentu uzyskania dofinansowania.
 
 
---------------------------------------------------------------------------
Data dodania: 2010-01-05
 
 
Ukazała się monografia pt. "Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea" (Barbara Lis, Jerzy A. Lis). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 1, 2009, 49ss.
 
Praca jest pierwszym z serii monograficznych opracowań kolekcji pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) gromadzonych w zbiorach Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego od 1994 roku. W chwili obecnej te niepublikowane dotąd dane z kolekcji Heteroptera pochodzącej z terenu Polski dotyczą ponad 50 000 okazów. Niniejszy, pierwszy tom, obejmuje dane odnośnie 70 gatunków pluskwiaków z nadrodzin Aradoidea (3 gatunki), Pentatomoidea (54 gatunki) oraz Coreoidea (13 gatunków).
Dla kilkudziesięciu gatunków podano nowe dane biologiczne, a dla 17 wykazano pierwsze stanowiska w określonych krainach fizjograficznych [Pobierz plik]
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 


Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol